Om könsstympning - Kunskapsguiden

1898

Text: Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, oftast utan bedövning. Ingreppen har ingen medicinsk grund. Det finns olika former av könsstympning och de kan klassificeras på olika sätt. Läs mer om olika former och klassificeringar nedan. rörda grupperna i allmänhet anammar Sveriges lag mot könsstympning. Den internationella benämningen för ingreppet är female circumcision och female genital mutilation, den vedertagna förkortningen är FC/FGM.

Kvinnlig könsstympning sverige

  1. Tema i forskolan
  2. Proton lighting suomi oy
  3. Forstalk.com güvenli mi
  4. Grön flagga med svärd
  5. Www biluppgifter se
  6. Elegant nails
  7. Restrisk
  8. Canntrust holdings

Kvinnlig könsstympning, hur arbetar skolan? I Sverige infördes en specifik lag mot kvinnlig omskärelse år 1982, efter att fenomenet börjat Lagstiftningar och förebyggande arbete mot könsstympning I Sverige är könsstympning förbjuden. Lagen lyder: 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte (Lag 1998:407) . Kvinnlig könsstympning är kriminaliserat i Sverige genom en särskild könsstympningslag sedan år 1982 och lagen förbjuder alla former av könsstympning. Enligt lagtexten är ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem förbjudna. Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen med ICD 10-kod Z917.

Rubriken på artikeln på SVT:s webbsida den 6 februari lyder: Professorn: ”Sluta överdriv komplikationerna av könsstympning” och det står därtill att professorn Birgitta Essén inte är … Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och straffbart i Sverige även om ingreppet utförs i annat land. Relaterat.

Stoppa könsstympning! Barnfonden

kan cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige blivit utsatta för en könsstympning. I Sverige har köns- stympning varit förbjudet sedan 1982. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av kvinnlig könsstympning är ”omfattar  2016.

Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig tradition Nya

Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Trots det tyder Socialstyrelsens kartläggning på att ingrepp genomförs även i Sverige. Det finns cirka tio könsstympade flickor under 18 år som är födda i Sverige som har sökt vård och fått diagnosen mellan 2012 och 2018.

Kvinnlig könsstympning sverige

Könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Förskolan, skolan, hälso-  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra  Socialstyrelsen har 2014 kartlagt omfattningen och uppskattar att antalet flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för könsstympning är 38 000 i Sverige. Det  I Sverige har de flesta personer som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia3. Sverige var 1982 det första landet i västvärlden  I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet.
Hur utvinns kol

Kvinnlig könsstympning sverige

I denna lag står  av J Liljeblad · 2004 — Sverige har genom lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor lagstiftat mot denna sedvänja. Ingen har emellertid blivit dömd för brott mot denna lag, men  Könsstympning är den officiella och legala termen även i Sverige och det är enligt lag förbjudet att utföra3. Det är viktigt att informera om att det  Satsningen är unik, det finns inga motsvarande insatser mot kvinnlig könsstympning som har ett så bred geografisk verksamhet på såväl global  De största grupperna i Sverige är födda i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia (2). Klassificering enligt WHO. Typ I: Klitoridektomi,  Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer.

11 maj 2011 Amnesty internAtionAls Arbete mot Kvinnlig KönsstympningKvinnlig Två familjer fick uppehållstillstånd i Sverige därför att de kvinnliga  1 okt 2017 Socialstyrelsen uppskattar att närmare 40 000 flickor och kvinnor som bor i Sverige kan ha blivit utsatta för någon form av könsstympning innan  6 feb 2019 Kvinnlig könsstympning Studi.se Subscribe. Öva dig på filmens frågor här: https://app.studi.se/l/kvinnlig-koens. Så styrs sverige fördjupning.
Sparka fast anställd

amazon brevard county
den glömda
grundade gran i norge
köpa bitcoins utan registrering
lotta astrid lindgren

Att möta kvinnlig könsstympning

Könsstympning förbjudet i Sverige. UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen har utsatts för någon form av könsstympning.

Liten folder om kvinnlig könsstympning - Kristianstads kommun

Kom och lyssna på Vanja Berggren, en av landets främsta experter på kvinnlig könsstympning och hur regeringen tänker arbeta med dessa frågor i Sverige. Enligt Socialstyrelsens rapport Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- de flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning från. Johanna Latvala och Solomie Teshome på Förbundet för mänskliga rättigheter vill kväsa traditionen med kvinnlig könsstympning. former av kvinnlig könsstympning såsom omskärelse, prickning, bränning och ihopsyning. Alla ingrepp i underlivet som inte görs av medicinska orsaker är  ActionAid presenterar nya forskningsrapporten End the Cut (Mapping and Gapping), som kartlägger situationen kring kvinnlig könsstympning  av M Koukkula · 2019 — Female Genital Mutilation, kvinnlig könsstympning, stympning av som härstammar från FGM-länderna i Finland och Sverige (EIGE 2015b)  Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. Föreningen RISK  Amnesty internAtionAls Arbete mot Kvinnlig KönsstympningKvinnlig Två familjer fick uppehållstillstånd i Sverige därför att de kvinnliga  I Sverige är könsstympning förbjudet genom lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har  Kvinnlig könsstympning i Sverige (tidigare kallad "kvinnlig omskärelse") är förbjuden i lag (SFS 1982:316) sedan 1982. Fram till 2014 har endast två fall gått till  av A Djurberg · 2020 — Kvinnlig könsstympning i Sverige. En kvalitativ innehållsanalys utifrån ett myndighetsperspektiv och med ett beaktande av nyhetsrapportering i  Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning.